Laplander Database Volvo Valp Svenskt språkbruk online since 2003   Today: 19 juli 2024  
Kalender
Ingen hendelser
Mest lest
   

Svenskt språkbruk PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Egil   
VAD ÄR EN VALP? VEM ÄR VALPIST?


En finländsk medborgare med svenska som modersmål skall inte uttala sig om norskt språkbruk. Därför gör jag det inte heller. Men alla som sysslar med Valpar skall känna till hur tokiga vissa Valpägare kan bli och vara. T.ex. hur intilltecknad artikelförfattare (min anspråkslöshet förbjuder mig att avslöja mitt riktiga namn så jag kallar mig "språkvårdaren" - så går ni gissa resten - för bara ett knappt år sedan beskrev situationen i grannlandet i öst. Språkbruket växlar - men min inställning till vad en äkta valpist är och hur han beter sig står grundmurad. Då får hellre Finlands, Sveriges och Norges grundlagar ändras: Detta är vad jag anser om Valpar - Valpism och Valpist.
PÅ REN SVENSKA.


Språk finns till för att möjliggöra kommunikation.Ju bättre språk dess bättre kommunikation. Missförstånd och oklara tydningar undanröjs med ett adekvat språk. Därför behövs språkvård under det att språket utvecklas. Dagens språkvårdande förslag gäller två ord och deras tillägg: VALP och VALPIST. Följande revision av språkstandard  föreslås:

Valp är ett fordon, Valpist är en människa.
Valpar kan indelas i tre underavdelningar:

Valp,
Ungvalp (gäller alltså ett fåtal ungerskbyggda C202)
och
Storvalp.(jfr. t.ex. näktergal/bastardnäktergal).
Valpar kan motvilligt kallas lill-valpar eller gamm-valpar. Bäst är det att alltid kalla dem bara valpar.

Dessa olika fordonsgrupper kan förses, eller inte förses med ett förnamn: dålig, ---, eller god. Ex. ungvalp, dålig (lill-)valp, god storvalp, o.s.v. i olika kombinationer.Då vet alla vad det är fråga om för ett fordon

Valpister kan endast indelas i TVÅ grupper:

Valpister
Goda Valpister.

En Valpist (med eller utan olika förnamn) är mycket intresserad av dessa fordon.Främst sitt eget, men då skall han inte glömma ung-, resp, stor- om det är fråga om sådana grejor.Undantagsvis kan även icke fordonsägare vara valpister (sjukdom, olycka, ekonomiskt trångmål, oförstående livspartner o.dyl.) En Valpägare (av alla slag) kvalificerar sig vid inköp automatiskt att bära titeln Valpist. Dock måste han ha grundinställningen att fordonen är unika, en del av vår kulturhistoria och han skall alltid visa en generös inställning till andra valpister. Själviskhet kan inte förekomma bland valpister. Miljöhänsyn och laglighet följer en Valpist efter bästa förstånd, omdöme och förmåga.Olaglig, medveten och förstörande buskörning förekommer inte bland valpister även om det ibland är frestande.Att sprida dåligt rykte bland allmänheten i sitt valpuppträdande är en valpist helt främmande.

Valpist, ungvalpist och storvalpist kan få bära tillägget GOD. För att uppnå denna ytterligare grad krävs av dem olika saker, beroende på vilken slags god valpist han vill bli/vara.

En god (gamm-)valpist låter milt överseende även ung - och storvalpister kalla sig valpister och sina fordon för Valpar, trots att det egentligen inte är riktigt rätt. Han är generös och tycker att de kan kalla bilarna vad de vill. Huvudsaken är andan och gemensamhetskänslan.Om någon överbevisar honom att han har fel i sin uppfattning att det bara är 60-talsvalpatna som får kallas Valpar håller han dock fortfarande fast vid sin tjuriga uppfattning - intill sista blodsdroppen.

En god ungvalpist och en god storvalpist kallar alltid sina fordon och sig själv vid rätt namn. Om de någon gång glömmer det, kan det förlåtas om de därefter alltid öppnar dörren för valpister, tänder deras cigarretter, erbjuder sig att gratis rundsmörja deras valpar och bjuder villigt i förekommande fall på grogg utan anmaning. Ung- och storvalpister kan få tillägget GOD endast med denna vördnadsfulla inställning.Valpister får bjuda ung- och storvalpister på grogg, om det kan anses föreligga tvingande behov.

DÅLIGA VALPISTER EXISTERAR INTE. En valpägare av alla slag är inte VALPIST om han busar och far hänsynslöst fram.

Vad tycks om detta förslag till språkvård. Skall vi på känt svenskt manér, tillsätta en utredning?


språkvårdaren/förhoppningsvis valpist.


{mos_fb_discuss:30}
 
Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å delta i denne diskusjonen.

Top of Page