Laplander Uformelt Historier I Begynnelsen... online since 2003   Today: 21 juni 2024  
Kalender
Ingen hendelser
Mest lest
   

I Begynnelsen... PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Trond   

I Begynnelsen...

Slik begynner skapelseshistorien i bibelen, og vi vet jo alle hvordan det gikk. Hva om vi tenker oss at Gud hadde startet arbeidet i dag. Da ville historien muligens ha blitt slik som denne:

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden...

Straks ble han anmeldt av miljøaktivister for å ha forårsaket radikale endringer av miljøet som naturlig nok skapelsen hadde forårsaket. Gud ble tauet inn og ilagt en klekkelig bot for å ikke ha innhentet tillatelse på forhånd. "Hvorfor?" ville folk vite. "Hvorfor måtte du skape himmelen og jorden?"

"Vel", svarte Gud, "jeg er vel bare litt kreativ av meg".

Så sa Gud, "La det bli lys".

Statens Forurensingstilsyn og Miljøverndepartementet forlangte øyeblikkelig å bli informert om hvordan Gud hadde tenkt å skape lyset. Ville det medføre forurensing av noen art? I tilfelle, hvilken type forurensing? Kjemisk? Eller enda verre, nukleær?

Gud forklarte at lyset ville oppstå fra en gigantisk ildkule. Miljøverndepartementet tenkte lenge og grundig gjennom saken, og utstedte til slutt en midlertidig prøvetillatelse til å skape lyset, under forutsetning at det ikke måtte komme noen slags form for røyk fra ildkulen, og for å spare energi, måtte Gud love å la lyset være slått av halvparten av tiden. Gud gikk med på betingelsene, og sa at han ville kalle lyset "dag" og mørket ville han kalle "natt".

Og Gud sa, "La jorden bli fruktbar og bære frem mang en nyttevekst".

Da kom Landbruksdepartementet inn i bildet og nektet Gud å skape noen som helst før de fikk en oversikt over alle de planter og nyttevekster Gud hadde planlagt å skape. Gud ventet tålmodig på svaret fra Landbruksdepartementet, og da det endelig kom, forlangte departementet importlisens på langt over halvparten av plantene og vekstene. "Disse er i skrivende stund ikke godkjente nyttevekster her hos oss", het det i et notat fra departementet, "men om egen importlisens for hver enkelt plante foreligger, skal vi ta saken opp til ny vurdering".

Så sa Gud, "La det bli fisk i havet, fugler under himmelen og dyr på jorden".

"Før noe slikt kan skje, må det innhentes tillatelse fra Fiskeridepartementet og Viltnemndene", kom det kjapt fra myndighetene, og etter en del lobbyvirksomhet, fikk Gud en midlertidig prøvetillatelse til å skape liv i havet og på jorden.

Alt var fryd og gammen helt til Gud sa at han ville fullføre hele skapelsesprosessen på kun 6 dager.

Da kom det straks en uttalelse fra myndighetene om at noe slikt ville ta atskillig lengre tid. Gud måtte da forstå at skaperplanene hans måtte på høring rundt om i de forskjellige departementene. Ministere skulle komme med uttalelser og innstillinger, og hele prosessen kunne ta mange måneder.

Det var omtrent på dette tidspunktet Gud skapte Helvete...

{mos_fb_discuss:30}
 
Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å delta i denne diskusjonen.

Top of Page