Laplander Bibliotek Oppslagsverk Regler for lysbruk i Norge og EU online since 2003   Today: 21 juni 2024  
Kalender
Ingen hendelser
   

Regler for lysbruk i Norge og EU PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Trond   

Disse lysene du / kan du / kan du ikke bruke i Norge / EU:Parkeringslys

Det er ikke tillatt å bruke mer enn to parkeringslys foran samtidig, og de skal være hvite. På person/varebiler er det derfor ikke lov til å bruke parkeringslyspæren i ettermonterte lyskastere samtidig som de ordinære parkeringslysene er tent.

Parkeringslysene skal alltid være tent når fjernlys, nærlys, baklys, skiltlys, hjelpefjernlys, kurve/tåkelys, markeringslys, arbeidslys eller tåkebaklys er tent. I hovedsak, de skal tennes som første lys, og således lyse sammen med alle andre utvendige standardlamper.

Nærlys

BMW 5-serie
BMW 5-serie
En bil skal ha to nærlys, med hvitt eller gult lys. Ikke flere, ikke færre. Disse skal ikke lyse sterkere enn 0,7 lux i en høyde av 1,10 meter, målt 25 meter foran lykten. Nærlysene skal dessuten være justert så de lyser minst 40 meter fremover.

Lyktene skal være koblet slik at de aldri lyser uten at parkeringslys, baklys, og skiltlys er på.

Det er tillatt å bruke nærlys i kombinasjon med fjernlys, og dersom nær- og fjernlysene er montert i adskilte hus er det et krav at også nærlysene lyser ved bruk av fjernlys.
Det er ikke tillatt å bruke nærlys i kombinasjon med tåkelys.

Fjernlys

Bugatti EB 16-4 Veyron
Bugatti EB 16-4 Veyron
Det er i dag tillatt å ha to eller fire fjernlys, med hvitt eller gult lys. De aktiverte fjernlysene skal samlet aldri lyse sterkere enn 360 lux.

Dette er den enkle forklaringen på bruk av lys på bil:

§ 15. Bruk av lys

1. Lys som er påbudt for kjøretøy, skal være tent under kjøring når lys- eller siktforholdene gjør det påkrevd for å gi føreren tilstrekkelig synsfelt eller for å gjøre kjøretøyet synlig for annen trafikant.

Under kjøring med motorvogn skal påbudt fjernlys, nærlys eller godkjent kjørelys alltid være tent.

2. Fjernlys må ikke benyttes slik at annen trafikant blir blendet. Det samme gjelder ved møte med jernbanetog, sporvogn eller fartøy som føres langs vegen.

3. Nærlys skal nyttes når fjernlys ikke er påkrevd eller ikke er tillatt brukt.

4. Parkeringslys skal være tent under stans eller parkering på veg når lys- eller siktforholdene gjør det påkrevd for å gjøre kjøretøyet synlig for annen trafikant.

Fjernlys eller nærlys må ikke være tent under stans eller parkering som nevnt i første ledd.

5. Tillatt hjelpelys må ikke nyttes til annet formål enn det er bestemt for.

Kurve-/tåkelys kan ikke nyttes sammen med nærlys.

6. Denne paragraf gjelder så langt den passer også for fører av sporvogn.

0 Endret ved forskrift 14 des 2001 nr. 1413 (i kraft 1 juli 2002).

Lovdata gir deg forskriftene om lys, lyssignal og refleks i sin helhet.

Tåke-/kurvelys

  • Det er ikke tillatt å ha flere enn 2 tåkelys. Lyktene kan gi hvitt eller gult lys.
  • Det er ikke tillatt å bruke tåkelys i kombinasjon med nærlys.
  • Det er tillatt å bruke tåkelys som kjørelys i stedet for nærlys på dagtid.

  • Det er i utgangspunktet ikke tillatt å bruke tåkelys i kombinasjon med fjernlys. Unntaket er kurvekjøring i lav hastighet (10-20 km/t).
  • Tåke-/kurvelysene skal være koblet over egen bryter, men på en måte så de ikke kan brukes uten at parklys, baklys, og skiltlys er på samtidig.

Ettermonterte bremselys

Ettermonterte bremselys, også av den høytsittende typen, skal lyse kontinuerlig ved aktivering. Ettermonterte bremselys som blinker eller på andre måter er egnet til å forstyrre medtrafikanter, er ikke tillatt.

Sidemarkeringslys

Volvo V40
Volvo V40
Oransje sidemarkeringslys ble tillatt brukt på personbiler i Norge fra 1. oktober 1999. Oransje sidemarkeringslys brukes oftest på tunge kjøretøyer, men brukes også av enkelte personbil-produsenter, blant andre Volvo.

Roterende, blinkende, gult lys

Roterende og blinkende gult lys (ofte kalt saftblander) er tillatt brukt der kjøretøy brukes på en uvanlig måte eller i strid med trafikkreglene, for eksempel ved graving på eller ved vei, saktegående kjøretøyer og spesielt bred last.

Toppmarkeringslys

Ferrari 360 Modena F1
Ferrari 360 Modena F1
Kjøretøy med bredde under 180 centimeter (de fleste personbiler) skal ikke være utrustet med toppmarkeringslys.

Kjøretøy med bredde mellom 180 og 210 centimeter kan være utrustet med toppmarkeringslys, mens de dersom de har bredde over 210 centimeter skal være utrustet med toppmarkeringslys.

Ekstra takmonterte fjernlys med egen parkeringslyspære (såkalte kombinert-lykter) kan brukes som toppmarkeringslys, men kun hvis andre toppmarkeringslys ikke samtidig er tent.

Harry-lys

Blått lys under bilen og andre typer spesial-lys er ikke tillatt.

ECE-godkjenning

Husk at alt lovlig lysutstyr skal være ECE-godkjent. ECE-godkjent lysutstyr er merket med "E" eller "e".

(kilde: dinside.no)
{mos_fb_discuss:28}
 
Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å delta i denne diskusjonen.

Top of Page