Når skal bilen vises? Skriv ut
Skrevet av Trond   

Fra og med 2010 må man selv holde styr på når bilen skal vises for EU-kontroll. Her er en enkel regel som forteller deg når din bil skal vises.

Biler som er registrert i partallsår skal kontrolleres i partallsår og biler som er registrert i oddetallsår skal kontrolleres i oddetallsår.

Eksempel:
Om din bil er første gang registrert i 1966 skal den kontrolleres i 2010, og neste gang i 2012
Om din bil er første gang registrert i 1967 skal den kontrolleres i 2011, og neste gang i 2013

Kontrollene fordeles over året ved at siste siffer i kjennemerket avgjør når bilen skal være kontrollert og godkjent (kontrollmåned).
Kontrollmånedene sammenfaller med kalendermånedene, bortsett fra for siffer 0 og 7 som skal kontrolleres i hhv. oktober og november. Bilen kan framstilles for kontroll allerede 4 måneder før kontrollmåneden, slik at kontrollfristen utgjør 5 måneder.

 
Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å delta i denne diskusjonen.